28
MARZEC
Imieniny
Myśl na dziś
ul. Reymonta 11/13 | 87-800 Włocławek
tel.: 518 014 526 | e-mail: biuro@mojarodzina.org.pl
wtorki, środy, piątki od 14 do 17

O nas

Rzeczywistość rodziny –
taka jaka istnieje na płaszczyźnie kulturowej i społecznej –
zostaje wyniesiona mocą łaski na wyższy poziom.

Jan Paweł II

Od 26 kwietnia 2010 r. w gmachu im. Piusa X przy ul. Wojska Polskiego 2 we Włocławku działa Katolickie Centrum Służby Rodzinie im. św. Gianny Beretty Molli.

Poświęcenia i otwarcia centrum dokonał ordynariusz włocławski ks. bp Wiesław Alojzy Mering. Pasterz Diecezji powiedział wówczas: „Rodzina jest kolebką i strażnicą wartości najważniejszych. Rodzina stoi na straży wierności wartościom. Należy więc czynić starania, by współczesne rodziny potrafiły spełniać swoje zadania. Należy okazywać im potrzebną pomoc. Stąd też powołane do życia Katolickie Centrum Służby Rodzinie to inicjatywa bardzo potrzebna w naszej codzienności. Kiedy pojawiają się konflikty, problemy i kłopoty, rodziny będą miały czytelny znak, że jest miejsce, w którym mogą podjąć wysiłek, by te problemy rozwiązać”.

„Służba rodzinie, działania mające na celu poprawę stanu rodzin, których kryzys coraz bardziej dotyka zarówno społeczeństwo, jak i Kościół, to sprawa można powiedzieć priorytetowa dla wszystkich, którym na sercu leży dobro naszego społeczeństwa, państwa, Kościoła” powiedział wówczas ks. Radosław Nowacki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej, sprawujący pieczę nad Centrum.

Problemów w życiu polskiej rodziny nie brakuje. Wciąż pojawiają się nowe, np. te związane z problemem emigracji zarobkowej, funkcjonowania i wychowywania tzw. eurosierot. Pozostają też stałe kwestie: niedojrzałość emocjonalna, nieprzystosowanie społeczne, niezrozumienie wśród małżonków, różne uzależnienia. Choć z różnych badań przeprowadzanych wśród młodych wynika, że Polacy rodzinę stawiają na bardzo wysokim miejscu wśród celów i priorytetów życiowych, te wyniki nie mają tak dobrego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wzrasta ilość rozwodów, co jest bardzo niepokojącym zjawiskiem.

Troska o rodzinę jest wpisana w pracę duszpasterską Kościoła w Polsce. Jednak wobec większych zagrożeń dla rodziny, istniejących w naszej rzeczywistości, z pewnością konieczność pracy na rzecz rodziny i pomocy rodzinie będzie stałą potrzebą życia duszpasterskiego.

Katolickie Centrum Służby Rodzinie im. św. Gianny Beretta Molli rozpoczęło regularną działalność na początku maja br. Jego działalność jest skierowana na wszechstronną pomoc narzeczonym, małżeństwom i rodzinom chrześcijańskim. Centrum propaguje etyczno-moralne zasady życia zgodne z nauką Kościoła. Pracuje na rzecz podnoszenia duchowości oraz kultury życia małżeńskiego i rodzinnego. Stara się podnosić świadomość odpowiedzialności za jakość życia chrześcijańskich narzeczonych, małżonków, rodzin i ich członków.

W Centrum odbywają się przedmałżeńskie kursy dla narzeczonych z zagadnień poradnictwa rodzinnego. W ciągu kilku miesięcy działalności Centrum odwiedziło kilkaset par, które miały możliwość uzyskania informacji o metodach naturalnego planowania rodziny, psychologii kobiety i mężczyzny i wielu wiadomości o trudnościach, które stoją na drodze wspólnego codziennego życia oraz o sposobach ich pokonania. Narzeczeni mają okazję porozmawiać z doradcami życia rodzinnego na różne tematy. Mogą podyskutować o swoich wątpliwościach dotyczących życia rodzinnego, wiary, nauki Kościoła.

Centrum organizuje także kursy katechez przedmałżeńskich. Odbywają się one w różnych formach dostosowanych do możliwości narzeczonych. Oprócz kursu dziesięciotygodniowego odbywają się też kursy weekendowe.

Narzeczeni są kierowani do Centrum przede wszystkim przez duszpasterzy z parafii włocławskich, a także z okolicznych dekanatów, ale zdarzają się też pary narzeczonych nawet z odległych parafii naszej diecezji. Zdarza się, że uczestnikami kursów są osoby z innych diecezji.

Każda para narzeczonych jest traktowana w sposób indywidualny, a tok przygotowania do sakramentu Centrum stara się przystosować do jej możliwości.

W ciągu minionego roku w Centrum odbyło się kilka spotkań, w których uczestniczyły pary małżeńskie. Tematem wiodącym tych spotkań było zainteresowanie i ukazanie uczestnikom, jak wielką rolę w życiu odgrywa umiejętność dialogu. Uświadomienie sobie różnic w postrzeganiu rzeczywistości i działaniu kobiety i mężczyzny, znajomość kilku prostych (choć często niełatwych w zastosowaniu) zasad dialogu może zmienić relacje w małżeństwie, rodzinie, a także w każdym innym środowisku.

Zainteresowaniem cieszy się pomoc psychologiczna udzielana przez specjalistów współpracujących z Centrum. Osoby zgłaszające się do Centrum mogą liczyć na fachową pomoc i życzliwość wszystkich współpracowników.

Pary małżeńskie mogą skorzystać z mediacji rodzinnej. Cieszy każda para, która decyduje się na rozmowę ze specjalistą i chce podjąć trud zrozumienia problemów małżeńskich, siebie i współmałżonka. Decyzja o rozwodzie, gdy pojawiają się problemy, zwłaszcza w przypadku młodszych par, jest obecnie chętnie lansowana. Zamiast, z Bożą pomocą, spróbować rozwiązać problemy, wiele par decyduje się na rozstanie, nie dając sobie szans na ratowanie małżeństwa.

W Centrum można uzyskać pomoc duchową: duszpasterza, spowiednika, egzorcysty, psychologa, pedagoga, logopedy.

26 marca br. odbyło się w Centrum pierwsze spotkanie organizacyjne par oczekujących na narodziny dziecka w Szkole Rodzenia. Celem działania Szkoły jest psychofizyczne przygotowanie kobiety oczekującej dziecka oraz osoby towarzyszącej do odbycia porodu oraz opieki nad noworodkiem. Zajęcia obejmują pogadanki z zakresu: ciąży, porodu, połogu, naturalnego karmienia noworodka, opieki nad noworodkiem; ćwiczenia: gimnastyczne ogólnokształtujące, oddechowe (torem przeponowym), relaksacyjne; pokazy i naukę: kąpieli i przewijania noworodka, techniki przystawiania noworodka do piersi.

Działaniom szkoły rodzenia przyświecają ideały propagowane przez prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

Czas oczekiwania na narodziny dziecka to wyjątkowy okres w życiu kobiety i całej rodziny. Od tego momentu życie rodziców zmienia się w sposób diametralny. Warto przygotować się do porodu i połogu, zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności. Im lepsze przygotowanie, tym bardziej świadome będzie przeżywanie tego pięknego, ale i trudnego czasu w życiu rodziny.

W nadchodzącym czasie Centrum będzie zwiększać ilość propozycji różnych spotkań i warsztatów dla narzeczonych i małżeństw. Po minionym roku pracy wiadomo już, że była to potrzebna inicjatywa. Spotkanie z każdą osobą, parą narzeczonych czy małżonków pozwala wyciągnąć wnioski potrzebne do udoskonalania programów kursów. Można powiedzieć, że każdy zakończony kurs przynosi pewien fragment obrazu kondycji polskiego społeczeństwa, polskich rodzin, a nawet polskiego chrześcijaństwa